ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Το ΠΜΣ «Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης» (MSc in Audio, Video and Broadcasting Engineering) προβλέπει τέλη φοίτησης για τους φοιτητές του ως εξής:

 

Φοιτητές Πλήρους Φοίτησης

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πλήρους φοίτησης που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία του άρθρου 35 παρ. 2 του Ν.4485/2017 καταβάλλουν ως τέλη φοίτησης το ποσό των 700 ευρώ ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο σπουδών, το οποίο καταβάλλεται μέσω του ΕΛΚΕ του ιδρύματος, σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, την πρώτη και την έβδομη εβδομάδα κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Εξαίρεση αποτελεί η πρώτη δόση των τελών φοίτησης Α εξαμήνου, η οποία καταβάλλεται με την εγγραφή στο ΠΜΣ. Για τα εξάμηνα παράτασης σπουδών, καταβάλλουν το 50% των τελών πλήρους φοίτησης του εξαμήνου, εξ ολοκλήρου στην αρχή του εξαμήνου.

 

Φοιτητές Μερικής Φοίτησης

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές σε καθεστώς μερικής φοίτησης καταβάλλουν το 50% των τελών πλήρους φοίτησης, σε δύο ισόποσες δόσεις στην αρχή και στη μέση κάθε εξαμήνου. Εξαίρεση αποτελεί η πρώτη δόση των τελών φοίτησης Α εξαμήνου, η οποία καταβάλλεται με την εγγραφή στο ΠΜΣ. Για τα εξάμηνα παράτασης σπουδών, καταβάλλουν το 50% των τελών πλήρους φοίτησης του εξαμήνου, εξ ολοκλήρου στην αρχή του εξαμήνου.

 

Μειωμένα Τέλη Φοίτησης

Το ΠΜΣ δύναται να εγκρίνει μειωμένα τέλη φοίτησης, ανάλογα με τις οικονομικές του δυνατότητες κατ’ έτος, έπειτα από αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή, εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, για σοβαρούς κοινωνικούς ή/και οικονομικούς λόγους, οι οποίοι τεκμηριωμένα θα πρέπει να έχουν προκύψει μετά την πρώτη εγγραφή του μεταπτυχιακού φοιτητή στο ΠΜΣ.

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Το ΠΜΣ δύναται να παρέχει υποτροφίες αριστείας, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του ΠΜΣ και του Τμήματος κατ’ έτος, έπειτα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος. Οι υποτροφίες αριστείας δίνονται μόνο σε μεταπτυχιακού; φοιτητές πλήρους φοίτησης που δεν έχουν αιτηθεί και λάβει παρατάσεις του χρόνου σπουδών.

 

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Παν/πολη Αρχαίου Ελαιώνα, Κτίριο Ζ, Αίθουσα ZB-106 (Ημέρες/ Ώρες : Δευτέρα - Παρασκευή : 09:00 - 15:30)

  • Τήλ: +30 210538-1514
  • FAX: +30 210538-1514