ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2018-19

Οι αιτήσεις και οι φάκελοι δικαιολογητικών κατά την προκήρυξη υποβάλλονται με προθεσμία έως και 15 Σεπτεμβρίου 2018,

  • είτε με ιδιόχειρη υποβολή στη Γραμματεία του Τμήματος:

Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη 2, Θηβών 250, Αιγάλεω 12244

Κτίριο ΖΒ, Αίθουσα ΖΒ-213,

τηλ. +30 210 538-1225

 

  • είτε ταχυδρομικώς, με συστημένη αποστολή στην ανωτέρω διεύθυνση και ημερομηνία αποδεικνυόμενη από την ταχυδρομική σφραγίδα.

Σημειώνεται ότι το ίδρυμα έχει ανακοινώσει ότι θα παραμείνει κλειστό λόγω θερινών διακοπών για το διάστημα 06-20 Αυγούστου 2018.

 

 

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Παν/πολη Αρχαίου Ελαιώνα, Κτίριο Ζ, Αίθουσα ZB-106 (Ημέρες/ Ώρες : Δευτέρα - Παρασκευή : 09:00 - 15:30)

  • Τήλ: +30 210538-1514
  • FAX: +30 210538-1514