Απονεμόμενος Τίτλος Σπουδών: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης “Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης” (MSc in Audio, Video and Broadcasting Engineering)

Διοργάνωση: Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Διάρκεια Σπουδών: 3 Εξάμηνα (Σπουδές σε καθεστώς Πλήρους Φοίτησης)

                                   5-6 Εξάμηνα (Σπουδές σε καθεστώς Μερικής Φοίτησης)

 

ECTS: 3 x 30 = 90 ECTS

 

Τέλη Φοίτησης: 700 ευρώ ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο

Υποτροφίες: Προβλέπεται σε βάση αριστείας

Έκπτωση Τελών Φοίτησης: Προβλέπεται σε ειδικές περιπτώσεις

 

Επόμενη Ημερομηνία Έναρξης: Οκτώβριος 2018

 

Διδασκαλία:

Καθηγητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Επιστημονικοί Συνεργάτες, PhD

 

Μέθοδος Διδασκαλίας

 • Στην αίθουσα:

Ημέρα

Ώρα Έναρξης

Ώρα Λήξης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Ηλεκτρονική Μάθηση: Πλατφόρμα Moodle

 

Φόρτος Εργασίας: Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων

 

Σπουδές Πλήρους Απασχόλησης

1o Εξάμηνο: 2 Υποχρεωτικά Μαθήματα + 2 Μαθήματα Επιλογής Ειδίκευσης (2/3)

2ο Εξάμηνο: 1 Μάθημα Επιλογής Γενικού και Ανθρωπιστικού Περιεχομένου (1/2) + 3 Μαθήματα Επιλογής Ειδίκευσης (3/5) [Προσφέρεται επίσης η δυνατότητα εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης σε αντικατάσταση του Μαθήματος Γενικού και Ανθρωπιστικού Περιεχομένου και ενός Μαθήματος Ειδίκευσης]

3ο Εξάμηνο: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

 

Σπουδές Μερικής Απασχόλησης

2 Μαθήματα ανά Εξάμηνο

5-6 Εξάμηνα, συμπεριλαμβανόμενης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 1. Το ΠΜΣ έχει σκοπό να δώσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα να εξειδικευθούν σε πεδία που απαιτούν υψηλή επιστημονική κατάρτιση αλλά και εμπειρία σε τεχνολογίες αιχμής, όπως είναι ο ήχος και η ακουστική, η κινούμενη εικόνα – βίντεο και η οπτική, καθώς και η ψηφιακή μετάδοση (broadcasting) ηχητικού και οπτικού σήματος. Η σύγκλιση των μέσων και των σχετικών (εξ ολοκλήρου ψηφιακών πλέον) τεχνολογιών υπαγορεύει το σχεδιασμό ενός προγράμματος που καλύπτει τόσο το ακουστικό όσο και το οπτικό σήμα, καθώς και τις διατάξεις παραγωγής, απόκτησης, επεξεργασίας, συμπίεσης, κωδικοποίησης, μετάδοσης και προβολής τους κάτω από ένα ενιαίο πλαίσιο. Το ΠΜΣ απευθύνεται σε υποψηφίους που επιθυμούν να αποκτήσουν αυξημένα προσόντα, να ενισχύσουν το επαγγελματικό προφίλ τους και να ενδυναμώσουν τις προοπτικές της καριέρας τους κατακτώντας ένα από τα πλέον σύγχρονα πεδία της επιστήμης και της τεχνολογίας.
 2. Ολοκληρώνοντας το ΠΜΣ οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
 • να σχεδιάζουν ηλεκτρακουστικά συστήματα, να σχεδιάζουν και να επιβλέπουν ηλεκτρακουστικές εγκαταστάσεις και έργα ακουστικής βελτίωσης χώρων,
 • να αξιολογούν ηλεκτρακουστικά και ακουστικά συστήματα με την εκτέλεση εξειδικευμένων μετρήσεων,
 • να σχεδιάζουν και να επιβλέπουν την εγκατάσταση και τη συντήρηση στούντιο εικόνας και ήχου,
 • να σχεδιάζουν και να επιβλέπουν την εγκατάσταση και τη συντήρηση συστημάτων DVB, μετάδοσης IPTV, λήψης και επανακωδικοποίησης για συστήματα διανομής οπτικοακουστικού περιεχομένου εντός κτιρίων,
 • να φέρουν σε πέρας έργα ψηφιακής επεξεργασίας ήχου, εικόνας και βίντεο,
 • να σχεδιάζουν το οπτικοακουστικό περιεχόμενο συστημάτων εμβύθισης και διαδραστικής διασκέδασης,
 • να αναπτύσσουν τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα και να συνεχίσουν τις σπουδές τους στον τρίτο κύκλο των διδακτορικών σπουδών στο χώρο των του Ήχου, του Βίντεο και της Μετάδοσης οπτικοακουστικού σήματος με τις εξειδικευμένες γνώσεις που απέκτησαν.

 

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Παν/πολη 2, Κτίριο Ζ, Αίθουσα ZB-106 (Ημέρες/ Ώρες : Δευτέρα - Παρασκευή : 09:00 - 15:30)

 • Τήλ: +30 210538-1514
 • FAX: +30 210538-1514