ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ

Ο Κανονισμός Σπουδών του  ΠΜΣ «Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης» θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, μετά την έγκρισή του από τη Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τη δημοσίευσή του σε ΦΕΚ. Δείτε εδώ το Σχέδιο Απόφασης το οποίο υποβλήθηκε για έγκριση στη Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος.

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Παν/πολη 2, Κτίριο Ζ, Αίθουσα ZB-106 (Ημέρες/ Ώρες : Δευτέρα - Παρασκευή : 09:00 - 15:30)

  • Τήλ: +30 210538-1514
  • FAX: +30 210538-1514