ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ

Κανονισμός Σπουδών του  ΠΜΣ «Τεχνολογίες Ήχου, Βίντεο και Μετάδοσης» (ΦΕΚ Β' 4879/1-11-2018)

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Παν/πολη Αρχαίου Ελαιώνα, Κτίριο Ζ, Αίθουσα ZB-106 (Ημέρες/ Ώρες : Δευτέρα - Παρασκευή : 09:00 - 15:30)

  • Τήλ: +30 210538-1514
  • FAX: +30 210538-1514