Πρόσκληση σε Συνέντευξη Υποψηφιών εισαγωγής Ακαδημαϊκού Έτους 2020-21

Οι πιο κάτω υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται σε συνέντευξη στα πλαίσια της διαδικασίας επιλογής την Τρίτη 6/10/2020 και ώρα 17:00-19:15.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας MicrosoftTeams

Α/Α Ώρα Αρ. Πρωτοκόλλου
1 17:00-17:15 62019/ 15.09.2020
2 17:15-17:30 63390 / 17.09.2020
3 17:30-17:45 62614 / 16.09.2020
4 17:45-18:00 62010/ 15.09.2020
5 18:00-18:15 62006/ 15.09.2020
6 18:15-18:30 63440 / 17.09.2020
7 18:30-18:45 56453/ 04.08.2020
8 18:45-19:00 44744/ 29.06.2020
9 19:00-19:15 64026 / 18.09.2020

 

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Παν/πολη Αρχαίου Ελαιώνα, Κτίριο Ζ, Αίθουσα ZB-106 (Ημέρες/ Ώρες : Δευτέρα - Παρασκευή : 09:00 - 15:30)

  • Τήλ: +30 210538-1514
  • FAX: +30 210538-1514