Εξέταση Μαθήματος AVB.1.4:Επεξεργασία Εικόνας και Βίντεο

Η εξέταση του μαθήματος "AVB.1.4:Επεξεργασία Εικόνας και Βίντεο“ θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 13.09.2021 ώρα 18:00-20:00 δια ζώσης στην αίθουσα ΖΒ010

Επικοινωνείστε Μαζί Μας

Παν/πολη Αρχαίου Ελαιώνα, Κτίριο Ζ, Αίθουσα ZB-106 (Ημέρες/ Ώρες : Δευτέρα - Παρασκευή : 09:00 - 15:30)

  • Τήλ: +30 210538-1514
  • FAX: +30 210538-1514